K
16 czerwiec, 2020

OTWIERAMY PONOWNIE STUDIO

Po 3 miesięcznej przerwie spowodowanej koronawirusową kwarantanną, otwieramy ponownie studio. W związku z ogólnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, zmieniają się zasady wykonywania sesji zdjęciowych: 

1. Podczas sesji zdjęciowej w studio mogą przebywać w tym samym czasie jedynie osoby razem mieszkające. Niedozwolone jest przebywanie w tym samym czasie innych osób. 

2. Fotograf i wszystkie osoby przebywające w studio są zobowiązane do noszenia maseczek. Na czas wykonywania zdjęć, osoba fotografowana zdejmuje maseczkę. 

3. Prosimy o zachowanie właściwego dystansu od fotografa. 

4. Po wejściu do studia prosimy o zdezynfekowanie rąk płynem dostępnym w studio. 

5. Po każdej sesji zdjęciowej studio jest dezynfekowane. 

6. Pojawiając się na sesji w studio OŚWIADCZASZ, że zgadzasz się z powyższymi punktami oraz że:
- Nie występują u mnie objawy infekcji tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła
- Nie miałam/miałem w ciągu ostatnich 2 tygodni kontaktu fizycznego z osobą zakażoną wirusem powodującym COVID-19
-  Ani ja, ani żadna z zamieszkujących ze mną osób nie jesteśmy objęci nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)
-  W przypadku zdiagnozowania u mnie obecności wirusa powodującego COVID-19 poinformuję o tym fotografa 
- Na terenie studia zachowam niezbędne środki ostrożności w kontaktach z fotografem. « Wróć